Category archive: Nieuws

De zomer is voorbij, de vakanties zitten er op en de scholen zijn weer begonnen. Vorig jaar stonden de Betrokken Voorhouters op de Braderie met ‘hydroblocs’ om in de tuin overvloedig regenwater af te voeren. Een probleem dat steeds actueler wordt. Regenbuien worden heftiger en het Hoogheemraadschap moet mensen stimuleren om zelf zoveel mogelijk water…

BESTUUR Door de toetreding van Kitty van der Voort kunnen de bestuurstaken anders verdeeld worden. Inger Lansen gaat het penningmeesterschap vervullen, ondersteund door Marco van der Kruk. Kitty doet vooral de ledenadministratie. Marco, René van der Horst en Kitty vervullen gezamenlijk de secretariaatsfunctie. VOORHOUT  – Groengroep Er zijn ontwikkelingen rond de gemeentelijke plannen over het…

 -CONCEPT – Agenda Algemene Ledenvergadering Vereniging Betrokken Teylingers d.d. 28 mei 2014 Opening door de voorzitter Ingekomen stukken en mededelingen Verslag van de secretaris Verslag penningmeester verslag kascommissie Bestuursvacatures Nieuw beleid W.v.t.t.k. Rondvraag Locatie: café-restaurant Boerhaave – Voorhout   Notulen Opening en mededelingen De voorzitter opent de vergadering en deelt mee dat de penningmeester/secretaris door…

VERENIGING BETROKKEN TEYLINGERS. Het afgelopen jaar heeft onze doelstelling “ Meebewegend als het kan, tegengas gevend als het moet” zijn vruchten afgeworpen. Enerzijds zijn wij steeds meer welkome gasten in het gemeentehuis, anderzijds hebben wij ook duidelijk gemaakt, dat wij ook tot het uiterste gaan als dat nodig is. Als de afronding van het project…

VOORHOUT– Piet van der Hulst. Door het overlijden van onze Piet van der Hulst heeft Hubert Heuzen de voorzittershamer overgenomen. René v.d. Horst neemt de rol van secretaris op. Ben van Dam wil graag dat de inzet van Piet voor de Voorhoutse gemeenschap op de een of andere wijze wordt voortgezet. Hij denkt na over…

ALGEMEEN –  Zoals helaas in vele gemeentes is ook in Teylingen de open groene ruimte vogelvrij. Regelmatig wordt van de open ruimte een stukje groen “afgesnoept” ten behoeve van allerlei andere activiteiten. Zo worden bijvoorbeeld in de Rode Molenpolder stukken groen gebruikt voor nieuwe tennisbanen, de uitbreiding van de voetbalvelden en om de komst van…

VOORHOUT – Hans Goudsmit, voorzitter van de Vereniging Betrokken Teylingers (VBT), was aanwezig bij de vergadering van de Betrokken Voorhouters (BV) op 2 december j.l. Hij verklaarde er alle vertrouwen in te hebben dat de communicatie tussen de BV en de VBT in de toekomst goed  verloopt. Soms kunnen aandachtspunten van de BV  afwijken van…

VOORHOUT Bomen In Sassenheim moet een fors aantal straatbomen gekapt worden, o.a. in de Horstenwijk. Deze worden getalsmatig meer dan gecompenseerd. Van de nieuwe aanplant  op de Ganzenwei in Warmond zijn 30 bomen over. Wat Voorhout betreft, kunnen er van deze 30,  bomen geplaatst worden in de plantsoenen tegenover het NS-station en verderop aan de Componistenlaan,…

<img class="alignleft size-thumbnail wp-image-144" style="margin: 1px 2px;" alt="Nieuwsbrief" src="http://www.betrokkenteylingers.nl/wp-content/uploads/2013/05/NieuwsbriefPic-150×150.jpg" width="150" height="150" srcset="http://www.betrokkenteylingers.nl/wp-content/uploads/2013/05/NieuwsbriefPic-150×150.jpg 150w, http://www free online project management tools.betrokkenteylingers.nl/wp-content/uploads/2013/05/NieuwsbriefPic.jpg 211w” sizes=”(max-width: 150px) 100vw, 150px” />VOORHOUT – Nieuws van de Groengroep Betrokken Voorhouters Groen in Hooghkamer 1A Voor de Groenvoorziening in de wijk Hooghkamer 1A is er een werkgroep opgericht. Zitting hebben 7 bewoners van de wijk, Inger…

Nieuwsbrief

VOORHOUT Groengroep Betrokken Voorhouters Bestemmingsplan uitbreiding Milieustraat. De gemeente blijkt in strijd te hebben gehandeld met de eigen vergunning door de begroeiing op Het Eiland al te kappen, voordat er daadwerkelijk met de bouw is begonnen.Daarnaast heeft men ook gekapt in een periode dat de fauna in winterrust is (in strijd met Flora en Faunawet)….

MENU