Category archive: Projecten

Maak Voorhout kleuriger!   Op de Braderie van  13 september jl., gaven de Betrokken Voorhouters het startschot voor de 1e Voorhoutse Boomspiegelwedstrijd. Er doen al heel wat Voorhouters mee. U kunt zich ook nog inschrijven t/m 15 maart 2015. Mail naar de betrokkenteylingers@gmail.com, met uw naam, adres en email.               Hoe het…

Huis-Ring-Heggen…..Jawel….. mussen Als we het over mussen hebben, bedoelen we meestal onze geliefde Huismus (Passer domesticus). Al kwebbelend, kibbelend, spetterend gaat hij (en zij) in kleine dan wel grotere groepen door het leven, dicht bij huizen en schuren, nestelend onder dakpannen, zonnend in een warm zandkuiltje, badderend in een waterschaal  en op de uitkijk in…

Beleid kerngebieden weidevogels vergt keuzen De ongunstige ontwikkeling van de weidevogelstand in Nederland is al tientallen jaren een punt van aandacht voor rijk en provincies. Grutto en Tureluur gaan al vanaf 1963 sterk achteruit, voor alle soorten geldt dat dit vanaf 1990 het geval is. Het aantal grutto’s neemt jaarlijks met 4-5% af ondanks al jarenlang gericht beleid…

Mussen

Huismussenproject Groengroep – Betrokken Voorhouters Het aantal huismussen neemt de laatste jaren af. Daarom is de Groengroep van de Betrokken Voorhouters in 2012 een actie begonnen, zoals u kunt lezen in de Nieuwsbrief maart 2013. Tot in april 2013 waren  al 21 huizen in Teylingen van vides voorzien (dat zijn 252 nestelplekken). Behalve de subsidie en…

Opening Plukbos

Graag wil ik u, namens de Betrokken Voorhouters, van harte uitnodigen voor de opening van ons Plukbos aan de Componistenlaan in Voorhout. De datum is 22 november om 13.30 uur. Dit project past in het streven van de Groengroep van de Betrokken Voorhouters en de gemeente Teylingen om meer duurzaam, aantrekkelijker en ecologisch groen in…

MENU