Voorhout

De Betrokken Voorhouters zijn van oudsher begaan met hun dorp. Voorhout moet een dynamische dorpsgemeenschap blijven waar:

  • mensen elkaar kennen en waarderen;
  • positieve sociale controle vanzelfsprekend is;
  • inwoners zich beschermd voelen;
  • burgers zich willen inzetten voor hun gemeenschap.

Om deze waarden te behouden, dient de groei van ons dorp beperkt te worden tot 18.000 inwoners. Bij nieuwbouwplannen staan betaalbare woningen voor starters en senioren voorop. De BV spannen zich in voor (recreatieve) voorzieningen die de gemeenschapszin bevorderen en de schaarse natuur geen geweld aandoen Ook maken de Betrokken Voorhouters zich sterk voor de schaarse panden die nog karakteristiek zijn voor de eigenheid van het dorp.Overbosch

Tenslotte steunen de BV initiatieven ter bevordering van welzijn en sociale samenhang. In 2011/12 zetten wij ons o.a. in voor de ontwikkeling van wandel- en fietsroutes, renovatie van het Overbosch, het verfraaien van schoolpleinen en het uitbreiden en de verbetering van het groen in Voorhout. Zo is er een Plukbos gerealiseerd aan de Componistenlaan, gaven wij beplantingsadvies aan de Biljartvereniging ‘De Kleine Agnes’ ,  we praatten mee over de plantsoenen in Hooghkamer 2  en we hebben in 2013 een Mussenproject gelanceerd.

Ik wil lid worden!

Graag! Het lidmaatschap kost slechts € 10,- per jaar en daarmee steunt u de doelstellingen van de Vereniging Betrokken Teylingers.
NIEUWS
ALV Betrokken Teylingers op 19 mei in het NOCK – Koudenhoorn

Vereniging Betrokken Teylingers © 2014 - Made by HappyTulip
Vereniging Betrokken Teylingers
Judasoren Overbosch
MENU