VBT logo klWat willen wij?

De Vereniging Betrokken Teylingers (VBT) heeft als doelstelling het behouden van het dorpskarakter van de drie kernen, Sassenheim, Voorhout en Warmond. Daarnaast willen wij aandacht voor de ontwikkeling en bescherming van cultuurhistorie, het landschap en de natuur in heel Teylingen. Als vereniging hebben wij geen politieke banden. Wel treden wij in discussie met de (lokale) overheid als we menen dat onze doelstelling geschaad wordt. Kortom, de VBT is er voor alle Teylingers die hun woonomgeving sociaal, leefbaar en groen willen houden.

Ontstaan

In de periode voor de gemeentelijke fusie hebben Voorhouters, Sassenheimers en Warmonders zich kritisch opgesteld. Dat bleek uit het feit dat de dorpen zich alle drie per referendum uitspraken tegen de fusie, waar provincie en twee gemeentebesturen vervolgens lak aan hadden. Die ‘koudwatervrees’ is na de fusie ook uitgekomen: veel burgers hebben gemerkt dat het gemeentebestuur verder van de burger afstaat, bij bouwprojecten, bij toekomstvisies en bij de opheffing van voorzieningen in de dorpen.
Betrokken burgers uit de drie dorpen zijn daarom in 2006 gaan samenwerken en begin 2007 heeft de Vereniging Betrokken Warmonders zich opengesteld voor alle betrokken burgers uit de nieuwe gemeente Teylingen en omgeving, onder de nieuwe naam: Vereniging Betrokken Teylingers (VBT). Zo zijn ook de Betrokken Voorhouters overkoepeld onder de VBT.

Resultaat
Nu kunnen de dorpen minder makkelijk tegen elkaar worden uitgespeeld. Als dat nodig is maakt onze ‘fusie’ het mogelijk vanuit de drie dorpen juridische procedures te voeren, onder de vlag van de VBT.

Ik wil lid worden!

Graag! Het lidmaatschap kost slechts € 10,- per jaar en daarmee steunt u de doelstellingen van de Vereniging Betrokken Teylingers.
MENU