Zeg NEE tegen de geplande kap van twee monumentale beuken

(Oude gemeentehuis, Herenweg 109 , Warmond)

Net als elders vormen monumentale bomen een belangrijk onderdeel van het Beschermd Dorpsgezicht van Warmond. Twee monumentale bomen op het terrein van het voormalig gemeentehuis van Warmond dreigen nu te worden gekapt zonder steekhoudende onderbouwing.

Afbeelding1Aanvankelijk had projectontwikkelaar Laurier, die het oude gemeentehuis aan de Herenweg gaat verbouwen tot appartementen, een bouwvergunning verkregen op voorwaarde dat bij de bouw rekening werd gehouden met de status van beschermd dorpsgezicht van de locatie en dat de twee oude beuken niet zouden worden gekapt, Deze zomer hebben de projectontwikkelaars Laurier echter een kapvergunning aangevraagd voor deze twee beuken. Ze motiveren hun aanvraag met een rapport, waarin wordt gesteld dat de vitaliteit van de beuken dusdanig slecht is, dat ze een levensverwachting hebben van 5-10 jaar en dat ze mogelijk ernstige schade oplopen door de geplande bouw. De gemeente is meegegaan met dit verzoek, zonder vooraf een onafhankelijk rapport te laten opstellen.

De Vereniging heeft een bezwaar ingediend tegen de geplande kap van de twee beuken. Het rapport over de vitaliteit van de beide beuken is ons inziens eenzijdig en lijkt te zijn toegeschreven naar een bepaalde conclusie. De beide bomen tonen sporen van goede vitaliteit zoals groeischeuren. De mogelijkheden om de twee beuken te sparen worden niet uitgediept en de leeftijd van de twee beuken wordt niet meegenomen in het geheel. Wij vinden dat monumentale bomen volgens de wet niet dienen te worden gekapt, tenzij ze een direct gevaar vormen voor de omgeving. Dit is voor deze twee bomen niet het geval.

De buurtbewoners zijn samen met onze vereniging een actie begonnen om de beide beuken te redden. Wij zijn van mening dat de kapvergunning van de twee monumentale rode beuken moet worden teruggetrokken. De gemeente zal eerst een onafhankelijk rapport / second opinion moeten laten opstellen, waarbij de mogelijkheden om de twee beuken te sparen centraal moeten staan.

Wij hopen dat u ons wilt helpen:

  • Plaats uw handtekening online (petities24.com/monumentale_beuken).
  • Vraag vrienden en familie om ook de petitie te ondertekenen.
  • Kom in groten getale naar de commissievergadering van de commissie Ruimte op 29 november om 20.00u in de Raadzaal, Bestuurscentrum Voorhout, om de handtekeningen aan te bieden.

Alvast dank voor uw hulp!

Met vriendelijke groet, mede namens de omwonenden,

Hans Goudsmit,

Marlies Schrevel

 

Doe mee met de 2e Voorhoutse Boomspiegelwedstrijd! Lees hier meer..

 

Ik wil lid worden!

Graag! Het lidmaatschap kost slechts € 10,- per jaar en daarmee steunt u de doelstellingen van de Vereniging Betrokken Teylingers. U kunt lid worden via een mailtje naar betrokkenteylingers@gmail.com

 

 

NIEUWS
ALV Betrokken Teylingers op 19 mei in het NOCK – Koudenhoorn

Vereniging Betrokken Teylingers © 2014 - Made by HappyTulip
  • Vereniging Betrokken Teylingers
  • Vereniging Betrokken Teylingers
  • Vereniging Betrokken Teylingers
  • Judasoren Overbosch
MENU